Norske Dachshundklubbers Forbund

Her finner du de kontaktopplysninger du måtte behøve, for å bli medlem eller for på best måte ha utbytte av ditt medlemskap.

Norske Dachshundklubbers Forbund
Org. nr. 995 118 882
hs@dachshundklubb.no

Bankinformasjon:
Konto nr. 42022746388
IBAN NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse SPTRNO22
Vipps nr. 626076

Hovedstyret NDF

Tor Rynning-Torp

Tor Rynning-Torp

Leder

Line Haakonsen

Line Haakonsen

Nestleder

Anne Bergsengene

Anne Bergsengene

Styremedlem

Eddie Moljord

Eddie Moljord

Styremedlem

Anne-Mette Kirkemo

Anne-Mette Kirkemo

Styremedlem

Råbockmossens Qnall / Tassen
Eier: Martin Karlsson
Fotograf: Tor Erik Høistad

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Komiteer og utvalg

Drevutvalget:
drev@dachshundklubb.no
Bård Oterholt (leder), Anne Marit Olsen, Ole J. Estenstad, Torgrim Furuhaug og Anne-Mette Kirkemo

Fagkomité for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås og Jørgen Idalen

Hiutvalget:
hi@dachshundklubb.no
Kirsten Næss (leder), Ole Andreas Haugland og Tor Rynning-Torp

Fagkomité for hi underlagt NKK:
Ronny Bjølbakk

Sporutvalget:
spor@dachshundklubb.no
Janne Gregersen (leder), Tor Rynning-Torp, Roger Sjølstad og Willy Rudborg

Utstillingsutvalget:
utstilling@dachshundklubb.no
Cecilie Vardvik (leder), Lars Hjelmtvedt, Line Haakonsen

Sunnhetsutvalget: Se egen side >>
su@dachshundklubb.no
Bente Fimland Therkelsen (leder) – oppdretter
Eddie Moljord – oppdretter
Gro Sætersmoen – oppdretter
Julianne Olsen – oppdretter

Valpeformidler:
valp@dachshundklubb.no
Henvendelser besvares av Sunnhetsutvalgets medlemmer

Kasserer:
kasserer@dachshundklubb.no

Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Markeds- og mediautvalget:
dachshunden@dachshundklubb.no
Raymond Bråten (leder), Anne Igsi, Anne Bergsengene, Anne-Mette Kirkemo

Nettansvarlig:
Birgit Fostervold, webmaster@dachshundklubb.no

«Dachshunden» tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund:
Ansvarlig utgiver: Tor Rynning-Torp
Setting/ layout: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes: dachshunden@dachshundklubb.no

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no