Norske Dachshundklubbers Forbund

Her finner du opplysninger om NDFs formål, hovedstyret, fagutvalg og lokalklubber – med kontaktinformasjon. 

Råbockmossens Qnall / Tassen
Eier: Martin Karlsson
Fotograf: Tor Erik Høistad

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Hovedstyret NDF

Tor Rynning-Torp

Tor Rynning-Torp

Leder

Ketil Eide

Ketil Eide

Styremedlem/Drevutvalget

Jan Inge Skjerven

Jan Inge Skjerven

Nestleder/Hiutvalget

Katrine Harjo

1. vara/Utstillingsutvalget

Anne Bergsengene

Anne Bergsengene

Styremedlem/ M&M-utvalget

Janne Olaisen

2. vara/Sporutvalget

Anne-Mette Kirkemo

Anne-Mette Kirkemo

Styremedlem/Sunnhetsutvalget/Webredaktør/Økonomiansvarlig

Komiteer og utvalg

Drevutvalget:
drev@dachshundklubb.no
Rune Borgersen (leder), Marianne Nilsen, Geir A. Jørgensen, Tale Waage og Ketil Eide (HS-representant)

Fagkomité for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås og Eddie Moljord

Hiutvalget:
hi@dachshundklubb.no
Kirsten Næss (leder), Ole Andreas Haugland, Thelma Storløkken, Steinar Waage og Jan Inge Skjerven (HS-representant)

Fagkomité for hi underlagt NKK:
Jan Inge Skjerven (NDF), Eivind Lurås og Lena Kjempengren (NTK)

Sporutvalget:
spor@dachshundklubb.no
Trond Løkås, Kristin Gude, Kurt Andersen, Janne Olaisen (HS-representant)

Utstillingsutvalget:
utstilling@dachshundklubb.no
Line Andersen (leder), Lars Hjelmtvedt, Marianne Holmli, Malin Landmark, Kristin Pedersen, Katrine Harjo (HS-representant)

Sunnhetsutvalget: Se egen side >>
su@dachshundklubb.no
Christina Bergsengene Gulbrandsen (leder), Frida Seeberg, Anne-Mette Kirkemo (HS-representant), representanter for hvert av avlsrådene; Åge Solberg, Wenja Rui, Kjersti Grimstad

Valpeformidler:
valp@dachshundklubb.no
Henvendelser besvares av avlsrådenes medlemmer

Avlsråd Korthårsdachs
kortharsavlsrad@dachshundklubb.no
Bjørn Tore Egeland, Raymond Bråten, Åge Solberg

Avlsråd Langhårsdachs
langharsavlsrad@dachshundklubb.no
Kjersti Grimstad, Kristin Pedersen, Carola Brusevold, Irena Hafstad

Avlsråd Strihårsdachs
striharsavlsrad@dachshundklubb.no
Frida Seeberg, Wenja Rui, Tale Waage

Kasserer:
kasserer@dachshundklubb.no

Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Markeds- og mediautvalget (inkl. nettsiden):
dachshunden@dachshundklubb.no
Raymond Bråten (leder), Anne Igsi, Anne Bergsengene, Anne-Mette Kirkemo

“Dachshunden” tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund:
Ansvarlig utgiver: Norske Dachshundklubbers Forbund
Ansvarlig redaktør: NDF-leder Tor Rynning-Torp
Teknisk redaktør: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes: dachshunden@dachshundklubb.no
For frister m.m. se egen side >>

Norske Dachshundklubbers Forbund
Org. nr. 995 118 882
hs@dachshundklubb.no
Bankinformasjon:
Konto nr. 42022746388
IBAN NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse SPTRNO22
Vipps nr. 626076
Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no