Norske Dachshundklubbers Forbund

Her finner du de kontaktopplysninger du måtte behøve, for å bli medlem eller for på best måte ha utbytte av ditt medlemskap.

Råbockmossens Qnall / Tassen
Eier: Martin Karlsson
Fotograf: Tor Erik Høistad

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Hovedstyret NDF

Tor Rynning-Torp

Tor Rynning-Torp

Leder

Ketil Eide

Ketil Eide

Styremedlem

Jan Inge Skjerven

Jan Inge Skjerven

Nestleder

Katrine Harjo

1. vara

Anne Bergsengene

Anne Bergsengene

Styremedlem

Janne Olaisen

2. vara

Anne-Mette Kirkemo

Anne-Mette Kirkemo

Styremedlem

Komiteer og utvalg

Drevutvalget:
drev@dachshundklubb.no
Ole Jonny Estenstad, Torgrim Furuhaug, Tale Waage og Ketil Eide (HS-representant)

Fagkomité for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås og Jørgen Idalen

Hiutvalget:
hi@dachshundklubb.no
Kirsten Næss (leder), Ole Andreas Haugland, Thelma Storløkken og Jan Inge Skjerven (HS-representant)

Fagkomité for hi underlagt NKK:
Jan Inge Skjerven (NDF), Eivind Lurås og Lena Kjempengren (NTK)

Sporutvalget:
spor@dachshundklubb.no
Trond Løkås, Kristin Gude, Kurt Andersen, Janne Olaisen (HS-representant)

 

Utstillingsutvalget:
utstilling@dachshundklubb.no
Lars Hjelmtvedt, Malin Landmark, Line Andersen, Katrine Harjo (HS-representant)

Sunnhetsutvalget: Se egen side >>
su@dachshundklubb.no
Frida Seeberg, Frøydis Hardeng, Anne-Mette Kirkemo (HS-representant)

Valpeformidler:
valp@dachshundklubb.no
Henvendelser besvares av avlsrådenes medlemmer

Avlsråd Korthårsdachs
Bjørn Tore Egeland, Raymond Bråten, Åge Solberg         

Avlsråd Langhårsdachs
Christina Bergsengene Gulbrandsen, Kristin Pedersen, Kjersti Grimstad

Avlsråd Strihårsdachs
Frida Seeberg, Wenja Rui, Tale Waage

Kasserer:
kasserer@dachshundklubb.no

Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Markeds- og mediautvalget (inkl. nettsiden):
dachshunden@dachshundklubb.no
Raymond Bråten (leder), Anne Igsi, Anne Bergsengene, Anne-Mette Kirkemo

«Dachshunden» tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund:
Ansvarlig utgiver: Norske Dachshundklubbers Forbund
Ansvarlig redaktør: NDF-leder Tor Rynning-Torp
Teknisk redaktør: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes: dachshunden@dachshundklubb.no
For frister m.m. se egen side >>

Norske Dachshundklubbers Forbund
Org. nr. 995 118 882
hs@dachshundklubb.no
Bankinformasjon:
Konto nr. 42022746388
IBAN NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse SPTRNO22
Vipps nr. 626076
Centaura
Sisu vest
Zeiss.no

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no