Oppdatert liste over ryggrøntgede dachshunder ut april 2022 er lagt ut på hjemmesiden, under  ‘Sunnhetsutvalg og avlsråd’.

Så langt i 2022 er det avlest resultater på hele 30 hunder:
Korthår standard   – 4
Langhår standard  – 10
Strihår standard     – 6
Korthår dverg         – 3
Langhår dverg        – 11
Strihår dverg          – 1
Strihår kanin          – 1

Av GDPR-hensyn legges det ikke lenger ut lister over resultater på hver enkelt hund, men om man er interessert i en spesiell hund finnes resultatene i NKKs Dogweb under fanen ‘Helse’ og menypunkt  ‘Andre undersøkelser’. Der fremkommer resultatet som ‘Fri’ (0 forkalkede skiver), ‘Svak’ (1-2 forkalkede skiver), ‘Middels’ (3-4 forkalkede skiver) og ‘Sterk’ (+5 forkalkede skiver).

NDF anbefaler at så mange dachshunder som mulig, og 100% av avlshundene, blir ryggrøntget mellom 2 og 4 års alder. Dette da det er en klar sammenheng mellom antall forkalkede skiver og forekomst av prolaps, og fordi forekomst av forkalkninger har en høy arvegrad.

NDF gir et økonomisk tilskudd til veterinærkostnadene ved ryggrøntgen, som tilbakebetales gjennom lokalklubbene til deres medlemmer.