Alle referater fra NDF hovedstyrets møter legges ut på hjemmesidene våre. Nå er nylig referatene fra møtene i september og oktober lagt ut.

Du finner alle styremøtereferatene tilbake til 2012 i dokumentarkivet

Hilsen
NDFs Hovedstyre