Listen over norskeide, ryggrøntgede dachshunder er oppdatert.

Oppdatert liste per april 2021 her

NDF har et stort fokus på rygg som helseproblem hos dachshund, og ønsker at alle dachshunder mellom 2 og 4 år skal ryggrøntges – spesielt hunder som skal brukes i avl. NDF refunderer 25% av eiers kostnad til røntgen, og flere lokalklubber har ytterligere tilbakebetaling.

Rasetypisk Avlsstrategi (RAS) for Dachshund sier:
‘Dachshunder har få helseproblemer og blir ofte svært gamle. Men rasens hovedproblem er
ryggprolaps som kan gi varierende symptomer avhengig av hvor i ryggen dette skjer. Hvis det skjer i
hals- eller lenderegionen og prolapset klemmer mot ryggmargen kan det gi symptomer: alt fra lettere
uvilje mot å bevege seg, til total lammelse. I alvorlige tilfeller kan dette ende med varig invaliditet og
avliving.

I Agrias store svenske helseundersøkelse kommer rygg på topp både som årsak til dødelighet og
veterinærbehandlinger hos dachshunder. Det er gjort mange undersøkelser av forekomst av
ryggproblemer hos dachshunder, fellesnevner er at rasene er overrepresentert. Dachshundklubber
verden over enes om at frekvensen må ned.’