NDF har mottatt e-post fra NKK 24. april der det blant annet blir skissert dette: I månedsskiftet juni/juli vil NKK være insolvent – dvs. utgiftene vil være høyere enn organisasjonen har likvide midler til å betale.

Uten en løsning på likviditetsbehovet, må HS begjære organisasjonen konkurs. En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser:

  • NKK ikke lenger vil være medlem av FCI
  • Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt
  • Ingen utstillings- eller prøveresultater som oppnås ved norske klubber og forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI, eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI
  • NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet
  • NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt

På bakgrunn av dette og andre henvendelser til NDFs HS, LK, samt direkte til medlemmer i NDF/NKK, vil HS sende e-post til LK for innspill. NDF er på saken og har forståelse for at NKKs henvendelser har ført til uro blant våre medlemmer.

Line Haakonsen
Leder (Konstituert)