Som tidligere annonsert er det vedtatt nye, reviderte regler for drevprøver, som skulle være gjeldende fra 01.07.2019. NKK har imidlertid ikke fått sitt nye IT-systemet klart i tide, og det er derfor i samråd med NKK bestemt at de gamle reglene er gjeldende for hele inneværende drevsesong. Det vil si at de aktuelle klubber dømmer som de har gjort i en sesong til.

NKK sier at de kanskje får det nye systemet i gang etter nyttår, men vi ønsker ikke å endre reglene midt i sesongen. Utsettelsen av det nye regelverket medfører at det da kun vil bli benyttet i én sesong før ny drevdommersamling, som er planlagt i 2021. Det er imidlertid mulig at denne vil utsettes på grunn av det inntrufne.

De gjeldende reglene finner du her.