NKKs utstillingsregelverk er oppdatert for 2019, og følgende endringer er spesielt interessante for dachshunden:

  • Det er nå presisert i regelverket at enhver oppnevnt utstillingsleder forplikter seg til å sette seg inn i gjeldene regler for avholdelse av utstilling, samt siste oppdaterte utstillingsregler. Arrangerende klubb skal ha en signert avtale med utstillingslederen om at vedkommende kjenner til gjeldende regler.
  • Krav om bruksmeritt for tildeling av cert på dachser er nå fjernet. De skal heller ikke ha stor-cert fra nå.

Du finner det nye regelverket på nkk.no.