Anne Igsi er tildelt NKKs sølvmerke. Hun var en av Norske Dachshundklubbers Forbunds (NDF) første dommere på ettersøk og drevprøver. Her har hun gjort en solid innsats i en årrekke. Hun har fungert både som dommer og NKK representant på prøver og har også selv vært en ivrig prøvedeltaker. Hun var senest NKK-representant på NM Blodspor i 2017, og NKKs representant på NM Drev 2017. Anne Igsi har også skrevet og utgitt bok om «Ettersøkshunden».

Anne Igsi og familien var arrangører av noen av de første ordinære sporprøvene i regi av Follo Østfold Dachshundklubb. Klubbens første kunsthi var også lokalisert på gården. Det arrangeres årlig et lukket rasemesterskap i blodspor på Igsi gård.

I NDF har Anne Igsi hatt mange ulike verv innenfor hovedstyret og forbundets avlsråd/ sunnhetsutvalg. Hun har bidratt sterkt med sitt engasjement for saker som berører dachshundene og dens bruksområder gjennom mange år. Hun har arrangert dommerkonferanser for drevdommere og vært instruktør for etikkkurs for nye dommere. Da NDF skulle utarbeide RAS for dachshunder hadde Anne Igsi en sentral rolle. Anne Igsi har også vært medlem av fagkomite for drev i NKK.

Sølvmerket tildeles for verdifull personlig innsats for NKKs medlemsklubber og hundesaken over tid, herunder også fremragende oppdrett.