Det innkalles med dette til DHT 2018, søndag 22. april fra kl. 10:00 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Innkallelse med agenda og årsrapport
Vedlegg 1: Forslag til lover NDF 2018
Vedlegg 2: Instruks Valgkomite NDF 2018