Norske Dachshundklubbers Forbund

avansert

Innkalling og saker til Dachshundtinget 2018

Disse papirene vil IKKE blir delt ut på møtet, så representantene må selv ta utskrift eller ta med papirene på annen måte.

Innkalling DHT 2018
Vedlegg 1: Forslag til lover NDF 2018
Vedlegg 2: Instruks valgkomite NDF 2018

zoobio.no

Canosan