Norske Dachshundklubbers Forbund

Her finner du de kontaktopplysninger du måtte behøve, for å bli medlem eller for på best måte ha utbytte av ditt medlemskap.

Norske Dachshundklubbers Forbund
Org. nr. 995 118 882
hs@dachshundklubb.no

Bankinformasjon:
Konto nr. 42022746388
IBAN NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse SPTRNO22

Hovedstyret NDF

Line Haakonsen

Line Haakonsen

Leder (konstituert)

Kystveien 651, 4815 Saltrød
Tlf. 994 43 032
haakonsen@gmail.com

Bård Oterholt

Bård Oterholt

Styremedlem

Århusveien 325, 3721 Skien
Tlf.: 915 16 878
boter85@hotmail.no

Janne Gregersen

Janne Gregersen

Styremedlem

Øvre Hagaveg 986, 1929 Auli
Tlf 466 21 633
jcg_nails@hotmail.com

Jan Inge Skjerven

Jan Inge Skjerven

Styremedlem

Klokkesteinvegen 63, 6869 Hafslo

Johan Gjølberg

Styremedlem

Fjordvangveien 97, 1459 Nesodden
Tlf.: 975 54 306

Råbockmossens Qnall / Tassen
Eier: Martin Karlsson
Fotograf: Tor Erik Høistad

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Komiteer og utvalg

Drevutvalget:
drev@dachshundklubb.no
Bård Oterholt (leder), Anne Marit Olsen, Ole J. Estenstad og Torgrim Furuhaug

Fagkomité for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås, Jørgen Idalen

Hiutvalget:
hi@dachshundklubb.no
Kirsten Næss (leder), Jan Inge Skjerven, Ole Andreas Haugland 

Fagkomité for hi underlagt NKK:
Jan Inge Skjerven,  Ronny Bjølbakk

Sporutvalget:
spor@dachshundklubb.no
Janne Gregersen (leder), Roger Sjølstad, Ole Andreas Haugland, Willy Rudborg

Utstillingsutvalget:
utstilling@dachshundklubb.no
Cecilie Vardvik (leder), Lars Hjelmtvedt, Lone Helle Hansen, Line Haakonsen

Sunnhetsutvalget: Se egen side >>
su@dachshundklubb.no
Bente Fimland Therkelsen (leder) – oppdretter
Eddie Moljord – oppdretter
Gro Sætersmoen – oppdretter
Julianne Olsen – oppdretter

Valpeformidler:
valp@dachshundklubb.no
Bente Fimland Therkelsen
Gro Sætersmoen

Kasserer:
kasserer@dachshundklubb.no

Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Markeds- og mediautvalget:
dachshunden@dachshundklubb.no
Raymond Bråten (leder), Anne Igsi, Anne Bergsengene, Anne-Mette Kirkemo, Birgit Fostervold

Nettansvarlig:
Birgit Fostervold, webmaster@dachshundklubb.no

«Dachshunden» tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund:
Ansvarlig utgiver: Line Haakonsen
Setting/ layout: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes: dachshunden@dachshundklubb.no

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Valpeformidler

Bente Fimland Therkelsen
Gro Sætersmoen
valp@dachshundklubb.no