Norske Dachshundklubbers Forbund

Her finner du de kontaktopplysninger du måtte behøve, for å bli medlem eller for på best måte ha utbytte av ditt medlemskap.

Norske Dachshundklubbers Forbund
Lundmoen 42, 2870 Dokka
Tlf: 976 18 935
hs@dachshundklubb.no

Bankinformasjon:
Konto nr. 42022746388
IBAN NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse SPTRNO22

Hovedstyret NDF

Roger Åsheim

Roger Åsheim

Leder

Lundmoen 42, 2870 Dokka
Tlf. 976 18 935
jegerbo@halden.net

Line Haakonsen

Line Haakonsen

Nestleder

Kystveien 651, 4815 Saltrød
Tlf. 994 43 032
haakonsen@gmail.com

Janne Gregersen

Janne Gregersen

Styremedlem

Øvre Hagaveg 986, 1929 Auli
Tlf 466 21 633
jcg_nails@hotmail.com

Bård Oterholt

Bård Oterholt

Styremedlem

Århusveien 325, 3721 Skien
Tlf.: 915 16 878
boter85@hotmail.no

Jan Inge Skjerven

Jan Inge Skjerven

Styremedlem

Klokkesteinvegen 63, 6869 Hafslo

Tor Stendal

Varamedlem

Johan Gjølberg

Varamedlem

Fjordvangveien 97, 1459 Nesodden
Tlf.: 975 54 306

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Komiteer og utvalg

Drevutvalget:
Leder: Eddie Moljord (eddie.moljord@gmail.com)
Anne Igsi, Anne Marit Olsen

Fagkomité for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås, Jørgen Idalen

Hiutvalget:
Leder: Kirsten Næss (hi@dachshundklubb.no)
Julianne Olsen (sekretær), Roger Åsheim

Fagkomité for hi underlagt NKK:
Jan Inge Skjerven, Roger Åsheim, Ronny Bjølbakk

Sporutvalget:
Leder: Janne Gregersen (jcg_nails@hotmail.com)
Roger Sjølstad, Ole Andreas Haugland, Willy Rudborg

Utstillingsutvalget:
Leder: Kristin Pedersen (kristin@skrova.no),
Lars Hjelmtvedt

Sunnhetsutvalget:
Se egen side >>

Leder: Kjersti Grimstad (liljadachs@gmail.com),
Connie Petterson, Irene Krogstad (eksteriørdommer), Kristin Pedersen

Ved henvendelser som gjelder jakt, ta kontakt med det aktuelle utvalget

Valpeformidler:
Kristin Pedersen, valp@dachshundklubb.no, tlf.: 412 07 032

Kasserer:
Helge Wahlstrøm
Skauvveiåsen 4
4839 Arendal
Tlf: 913 45 493
hwregn@start.no

Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Marked og Mediautvalget:
Leder: Raymond Bråten (raymond@kennel-kokopelli.com)
Anne Igsi, Anne Bergsengene, Anne-Mette Kirkemo, Birgit Fostervold

Nettansvarlig:
Birgit Fostervold, webmaster@dachshundklubb.no

Tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund / «Dachshunden»:
Ansvarlig utgiver: Roger Åsheim
Setting/layout: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes: dachshunden@norskedachshundklubbersforbund.org

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
Lundmoen 42
2870 Dokka
Tlf. 976 18 935
hs@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Valpeformidler

Kristin Pedersen
Dølvikveien 22
8320 Skrova
Tlf. 412 07 032
valp@dachshundklubb.no