Rygg og ryggrøntgen

Dachshunden er gjennomgående en sunn og langtlevende rase, men varierende grad av ryggprolapser er rasens svøpe.

Råbockmossens Qnall / Tassen
Eier: Martin Karlsson
Fotograf: Tor Erik Høistad

NDFs formål

  • Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet
  • Fremme mulighetene for aktivitet med hund
  • Fremme utviklingen av de raser NDF forvalter
  • Bidra til å ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer
  • Arbeide for å bevare rasene ut fra rasestandard og bruksegenskaper
  • Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
  • Utgi tidsskrift
  • Bistå klubbene i organisasjonsspørsmål

Hovedstyret NDF

Kontaktinfo Sunnhetsutvalg og avlsråd

Sunnhetsutvalget: Se egen side >>
su@dachshundklubb.no
Frida Seeberg, Frøydis Hardeng, Anne-Mette Kirkemo (HS-representant)

Avlsråd Korthårsdachs
kortharsavlsrad@dachshundklubb.no
Bjørn Tore Egeland, Raymond Bråten, Åge Solberg

 

 

Avlsråd Langhårsdachs
langharsavlsrad@dachshundklubb.no
Christina Bergsengene Gulbrandsen, Kristin Pedersen, Kjersti Grimstad

Avlsråd Strihårsdachs
striharsavlsrad@dachshundklubb.no
Frida Seeberg, Wenja Rui, Tale Waage

Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no