Hedersutmerkelser og priser

NDF har ulike hederstegn i form av nåler som gis til personer som har gjort en særlig innsats for egen klubb, forbundet eller som oppdretter.

NDFs æresmedlemmer (rød nål)

 1. Gyda Holm (1972)
 2. Signe Owe (1978)
 3. Niels Brandstrup (1979)
 4. Anne-Grethe W-L. Lund (1993)
 5. Anne Igsi (2001)
 6. Wenja Rui (2008)
 7. Gerda Brandstrup (2008)
 8. Bjørn G.Pettersen (2013)
 9. Anne Marit Olsen (2019)

NDF-hederstegnet ”Blånåla”

Det er lokalklubbene som bestemmer hvem som skal tildeles “blånåla”. Vanlig er at nålen deles ut på lokalklubbens årsmøte, for å gjøre litt stas på vedkommende.

Nålen kan bare tildeles en gang til samme person.

Retningslinjer for tildeling:

 • Vedkommende må ha vært aktivt medlem i klubben i minst 10 år.
 • Vedkommende må ha gjort en ekstra innsats for klubben, innehatt styreverv eller annet verv over tid.
 • Tatt på seg arbeidsoppgaver av betydning for klubben.

Hva som ligger i begrepet “ekstra innsats” kan være vanskelig å definere. Men man skal huske på at det skal være noe ekstra å motta utmerkelsen, den skal henge litt høyt. Det skal ikke være slik at noen mottar den bare for å ha vært medlem i 10 år. Det skal være gjort en innsats som er noe utover det som er vanlig at man kan forvente av medlemmene.

Hovedstyret kan ellers fremme for RS forslag på person som har gjort seg særlig fortjent til å tildeles forbundets Hederstegn etter fastsatte retningslinjer med henhold til antall år med aktivt arbeid for dachshundrasene og de lokale klubber.

Oppdretternåla (gul nål)

For å søke om NDFs Oppdretternål må følgende kriterier oppfylles:

 • Være medlem av NDF.
 • Man må ha vært registrert som oppdretter i minst 10 år.
 • Vist minst syv oppdretterklasser med HP med minst 20 forskjellige hunder.

Klassene må dokumenteres med arrangør, sted, dato, dommer, premiering og deltagende hunder med navn og registreringsnummer. Søknad sendes NDF innen 01.12. hver år, og deles ut på lokalklubbens årsmøte.

Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no