NM blodspor 2020

Vest-Busk Dachshundklubb ønsker velkommen til NM blodspor 1.–2. august 2020. Her vil du finne informasjon om, og etter hvert bilder og fortløpende oppdatering fra, arrangementet.

Styret i Norsk Kennel Klub har vedtatt at VestBusk får dele ut kongepokal til vinneren av NM Blodspor 2020! Dette passer ekstra bra i år ettersom NM Blodspor feirer 50-årsjubileum, og Norske Dachshundklubbers Forbund feirer 60 år.

Våre sponsorer:

Print2you
Health+Workers
Royal canin
i-group logo
Office 24
Apotek Sandvika Vest
Møller håndverk
UTD Reklameprodusenten
​Den 12. juni annonserte regjeringen at det fra 15. juni blir tillatt med arrangementer som samler inntil 200 personer. Det betyr at Vestfold-Buskerud Dachshundklubb inviterer til deltakelse i NM blodspor 2020 1.–2. august på Fiskum. Det er plass til inntil 50 påmeldte ekvipasjer. Påmeldingsavgiften er kr. 1900,- som inkluderer festmiddag. Vinneren tildeles Kongepokal.

I henhold til regelverket for NM Blodspor gjelder følgende for deltakelse:
Rett til å delta har:

  1. Fjorårets Norgesmester (førsteprioritet).
  2. Det er hundens inntil 5 høyeste premieringer i kvalifiseringsperioden i EK som skal legges til grunn for deltakelse i NM.
  3. Kvalifiseringsperioden er fra dagen etter forrige NM til påmeldingsfristen til kommende NM.

NKK har utarbeidet eget reglement for norgesmesterskap blodspor gjeldende fra 2020 – følg lenken her.

Ifølge reglementet arrangeres NM blodspor som en to-dagersprøve i Eliteklasse (EK), hvor oppnådde premier begge dager stambokføres. Først gjennomføres en ordinær prøve prøvens første dag. I dommermøte etter prøven uttas inntil 10 hunder som går til en finaleomgang neste dag. Sporene her skal også være utlagt dagen før og oppfylle kravene i h.h.t regler for blod- og fersksporprøver. I finalen dømmes hver hund av 2 dommere. Hundene i finalen rangeres etter oppnådd poengsum, ved evt. lik poengsum benyttes regelverkets bestemmelser for rangering i EK.

Vi har åpnet for påmelding til NM. Kun påmeldinger gjennom NKKs elektroniske system godtas.

Pga. redusert antall prøver i kvalifiseringsperioden denne gangen, har vi flyttet påmeldingsfristen til 7. juli 2020 slik at det blir bedre muligheter for kvalifisering.

Basen for NM er på RiPPiT Living, Hedenstadveien 321, 3619 Skollenborg (Kongsberg). Sporene legges i områdene til Fiskum utmarkslag og Vestsiden utmarkslag, begge områdene mellom Hokksund og Kongsberg. Deltakerne må selv ordne overnatting.

Bekreftelse på deltakelse sammen med informasjon om oppmøte og tilholdssted vil bli sendt ut 11. juli, og PM den 21. juli.

Spørsmål om arrangementet rettes til prøvelederne Liv Arnhild Myrholmen eller Eva Pedersen. Begge nås på e-post nm2020@vestbuskdachs.no Liv Arnhild kan også nås på tlf. 982 31 237, og Eva på tlf. 905 72 818.

Vi håper på god oppslutning om arrangementet og ønsker velkommen til et hyggelig NM!
Med vennlig hilsen
Vestfold-Buskerud Dachshundklubb

Blodspor Tussi, foto: Kristin Morsund

Blodspor Tussi, foto: Kristin Morsund

NM Blodspor 2020

Våre sponsorer:

Print2you
Health+Workers
Royal canin
i-group logo
Office 24
Apotek Sandvika Vest
Møller håndverk
UTD Reklameprodusenten