Avlshanner, langhåret

Her finner du avlshanner fra eiere som er medlem av NDF. Det er strenge krav for annonsering av hannhund til avl, med henvisning til RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) og NKKs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

For å komme på denne listen gjelder følgende:

  • Hannhund må være registrert i NKK.
  • Eier skal være medlem i NDF og bosatt i Norge.
  • Alle norske utstillings- og/eller jaktchampions kan stå på listen.
  • Hannhund skal være eldre enn 2 år.
  • Godkjent øyelysning.
  • Utstillingspremier: 2 x very good, 1 etter fylte 24 mnd + 2 pr. drev, hi eller spor.

For å bidra til størst mulig genetisk variasjon i rasen oppfordrer vi flest mulig til å sette sin hannhund på listen.

Listene er rangert etter hundenes alder, eldste øverst:

Navn: S N UCH N BS CH Eirbias Beautiful Big Boy Arez

Reg.nr: NO38976/17
Født: 09.03.2017
Øyenlyst: Intet påvist 16.12.2020
Ryggrøntgen: Ikke røntget

Eier: Carina Schjølberg
Tlf: 98 23 96 61
E-post: cschjol@broadpark.no
Sted: Trondheim

Resultater:

Utstilling: Norsk Svensk Champion Drev: Hi: Spor: Norsk Blodsporchampion

Stamtavle: https://www.dogweb.no/hundedatabase/dog?id=a0ba1c51-389e-408f-92ac-d0273dde392e

   
 
   
 

Navn: N D S UCH Apoletano’s A Touch of Bob

Reg.nr: NO44314/16
Født: 27.04.2016
Øyenlyst: U.a. 11.09.2018
Ryggrøntgen: Fri

Eier: Bjørg Brenne
Tlf: 95195850
E-post: Apoletano@gmail.com

Resultater:

Utstilling: N D S UCH, WUT World Winner 2018 Drev: Hi: Spor: 1 pr

Stamtavle:

Ørnbergets Amigo Fagermons Lemke
Katelinan Dirlanda
Sensatsia Pitera Hanna Montana Insight Rumorhasit At Pramada
Sensatsia Pitera Medovaia Uslada
Øynasbella Anton

Navn: NVch Øynasbella Anton

Reg.nr: 19421/08
Født: 23.07.2008
Øyenlyst: U.a. mai 16
Ryggrøntgen: K-2

Eier:
Linda og Knut Ragnar Mortensen
E-post: arnlenjen@hotmail.com

Resultater:

Utstilling: 2 x cert Drev: Hi: Spor: Champion

Stamtavle:

Tranevangs AI Santiagotax Axel vom Schachenwald
Tranevangs Mb Lacroixtax
Ch Øymarka’s ml-Bella Sørils DG Martell
A-Lady
Knacky Knaves Interference

Navn: NSEUch NJ(h)ch NVch Knacky Knaves Interference

Reg.nr: S52258/2009
Født: 11.08.2009
Øyenlyst: U.A mai 16
Ryggrøntgen: FRI

Eier:
Anne Bergsengene, 2385 Brummundal
Tlf: 901 21 985
E-post: aber@h-a.no

Resultater:

Utstilling: Champion Drev: Hi: Champion Spor: Champion

Stamtavle:

SV 08 C.I.B. Örnbergets Tretjak Fagermons Jango Junior
Lucille v. Zeelands Roem
SV 04 SU CH Örnbergets Pamina Sjustjärnans XVI Castor
Örnbergets Daniela
Sørils LB-Brusco

Navn: C.I.B N DK SE UCH N SE VCH NV-17 Sørils LB-Brusco

Reg.nr: NO33706/11
Født: 19.01.2011
Øyenlyst: 15.01.2018
Ryggrøntgen: K2

Eier:
Anette Mogen, Stensetveien 234 B, 3302 HOKKSUND
Tlf: +47 458 85 169
E-post: anemo38@gmail.com

Resultater:

Utstilling: Drev: Hi: Spor: Champion
Stamtavle:
INT N SE UCH Knacky-Knave’s Lambrusco SU(V)CH VV-08 INT CH Dachsmeister’s Eros 02581/05
SV-04 SU(V)CH Örnbergets Pamina S22830/2004
Blizz-miss N S UCH Sørils Cz-blizze 15001/95
Sørils Dg-orissa 19683/03
JO My Red Peppercorn

Navn: N VCH NUCH SE U(V)CH JO My Red Peppercorn

Reg.nr: NO46233/11
Født: 27.05.2011
Øyenlyst: 14.05.2014 U.A.
Ryggrøntgen: 18.12.2013 FRI

Eier:
Julianne Olsen, Movegen 13, 2864 Fall
Tlf: 936 60 552
E-post: julianneols1@hotmail.com

Resultater:

Utstilling: Champion Drev: Hi: Spor: Champion
Stamtavle:
N UCH Red Pepper de Llumo Chardonay Vom Rainerschlössl
Abracadabra De Llumo
N UCH Amarita’s Madamme Blue Dixon N UCH AMarita’s Shack Dixon
Amarita’s Brown Kara-Mellen
Sensatsia Pietera Hellboy

Navn: NordUch NVch Sensatsia Pietera Hellboy

Reg.nr: RKF3094336
Født: 17.06.2011
Øyenlyst: U.A: 19.12.16
Ryggrøntgen: K1

Eier:
Christina Bergsengene, 2821 Gjøvik
Tlf: 924 91 893
E-post: christinabergsengene@live.no

Resultater:

Utstilling: Champion Drev: Hi: Spor: Champion
Stamtavle:
USch Insight Rumorhasit At Pramada Glenarrif Talk Of The Town
Dachshire Last Laugh
LT ch Sensatsia Pietera Medovaia Uslada Sensatsia Pietera Auropeysky Schick
Vaivita Chastnaya Vecherinka
Søril’s BS Farkas

Navn: NSEUch NSEVch DKJV-14 Søril’s BS Farkas

Reg.nr: NO44322/13
Født: 11.05.2013
Øyenlyst: U.A: 26.08.15
Ryggrøntgen: K1

Eier:
Elisabeth Grønnevold Olsen, Sandvika
Tlf: 67547934
E-post: gronnevold@hotmail.com

Resultater:

Utstilling: Champion Drev: Hi: Spor: Champion

Stamtavle:

Ch Søril’s LB Bajas Ch Knacky-Knaves Lambrusco
Ch Blizz-Miss
Ch Badamtams Semiamho Ch Max-Tax Excalibur
Ch Badamtams Zizzania
Bombadillas Boots

Navn: NSEUch NVch Bombadillas Boots

Reg.nr: SE42047/2013
Født: 23.06.2013
Øyenlyst: U.A: 04.07.17
Ryggrøntgen: Svak grad

Eier:
Frøy Høgset Amundsen, 2255 Gaupen
Tlf: 957 27 863
E-post: Stian_froy@hotmail.com

Resultater:

Utstilling: Champion Drev: Hi: Spor: Champion

Stamtavle:

US SE UCH SE VCH Insight’s Ducati Leoralees Main Event
Insight’s No Bias No Bull
Nord UCH SE VCH Örnberget’s Zabina Örnberget’s Rookie
Äng-Tibbens Dolly
Tranevangs NL.Zaccustax

Navn: N DK Uch NVch Tranevangs NL.Zaccustax

Reg.nr: DK08042/2014
Født: 02.05.2014
Øyenlyst: U.A: 07.11.2015
Ryggrøntgen: K2

Eier:
Kjersti N. Bunes, 5414 Stord
Tlf: 909 61 455
E-post: kjersti.n.bunes@gmail.com

Resultater:

Utstilling: Champion Drev: Hi: Spor: Champion

Stamtavle:

DK CH SU(v)ch Red Tops Never Say Never-tax Bronia Patriarch
Red Tops Halleluja
DE DK INT Ch KBHV-11 Chirribi’s Mc Laverdatax Åkerlyckans Chess
Hounds Mercerdes
Sørils BM-Kamran

Navn: N SE VCH N SE UCH Sørils BM-Kamran

Reg.nr: NO42747/15
Født: 17.05.2015
Øyenlyst: 15.01.2018 Fri
Ryggrøntgen: K0

Eier:
Anette Mogen, Stensetveien 234 B, 3302 HOKKSUND
Tlf: +47 458 85 169
E-post: anemo38@gmail.com

Resultater:

Utstilling: Champion, Norge og Sverige Drev: Hi: Spor: Champion, Norge og Sverige

Stamtavle:

C.I.B N DK SE UCH N SE VCH Sørils LB-Brusco NO33706/11 INT N SE UCH Knacky-Knave’s Lambrusco S31701/2008
Blizz-miss 14263/06
INT N SE DK UCH SE N VCH Hound’s Marshmallow SE10197/2010 SUCH SVCH Hound’s Bronia Style S53141/2004
CIB CIE S DK EE UCH WW-06 EUJW Hound’s Lady Madonna S33608/2005
 

Navn: NUCH Sensatsia Pitera Best

Reg.nr: RKF4464042
Født: 11.12.2015
Øyenlyst: 11.12.2017
Ryggrøntgen: Nei

Eier:
Bjørg Brenne, Olav Bjaalands gt 7, 3675 Notodden

Tlf: 951 95 850

E-post: apoletano@gmail.com

Resultater:

Utstilling: Norsk Utstillingschampion Drev: Hi: Spor: 1. premie

Stamtavle:

Sentsatsia Pitera Shantazh Hunderbar Dignitaru
Sensatsia Pitera Sonka Zolotaya Ruc
Sensatsia Pitera Polovinka Moya Katelinan Aladdin
Sensatsia Pitera Ambitsia Sinmarila
Sørils GF-Olly

Navn: NUCH SEUCH DKUCH NVCH SEVCH NJV-17 Sørils GF-Olly

Reg.nr: NO45584/16
Født: 01.06.2016
Øyenlyst: 19.06.2018 Fri
Ryggrøntgen: K1

Eier:
Eva A-W og Rolf Ellingsen
E-post: soril@online.no

Resultater:

Utstilling: Champion Norge, Sverige og Danmark, Cacib Drev: Hi: Spor: Champion Norge og Sverige

Stamtavle:

N SEUCH NJV-14 SE VCH Sørils MM-Gismo NO5411/13 Sørils Dg-Martell 18209/02
INT N SE DK UCH SE N VCH Hound’s Marshmallow SE10197/2010
N SE UCH Sørils Bs-Foxy NO44325/13 INT N SE DK UCH NV-12 DKV-15 Sørils Lb-Bajas NO33709/11
INT NORD UCH N SE VCH Badamtam’s Semamhoo FI57828/10
HL Junior

Navn: N UCH HL Junior

Reg.nr: NO49918/16
Født: 07.08.2016
Øyenlyst: 14.10.2017
Ryggrøntgen: Nei

Eier:
Heidi Olsen Lie
Alingsåsveien 41, 2013 Skjetten
Tlf: 957 25 957
E-post: lieheidiolsen@gmail.com

Resultater:

Utstilling: Champion Norge Drev: Hi: Spor:

Stamtavle:

J O Bring Me My Cash Nuits X-tra Cash
Amarita’s Madamme Bluelight
Chirabidas’s Inez Botino Chirabidas’s Dickie Dick Dickens
Hound’s Mustang Sally
Jakira's King Of My Heart

Navn: NJV-18, NORDJV-18, N UCH Jakira’s King Of My Heart

Reg.nr: NO58520/17
Født: 08.10.2017
Øyenlyst: 27.02.2020
Ryggrøntgen: FRI (K0)

Eier:
Rolf Egil Levorsen, Solheimvegen 67, 3630 Rødberg
Tlf: 906 06 523
E-post: rlevorsen@gmail.com

Resultater:

Utstilling: NJV-18, NORDJV-18, N UCH Drev: Hi: Spor: Godkjent ettersøkshund

Stamtavle:

Örnebergets Nash Leoralees Main Event
Insight’s No Bias No Bull
Jakira’s Go Girl Åkerlyckans Chess
Äng-tibbens Dolly
Sørils BS-Tomtom

Navn: NUCH SEUCH NBSCH Sørils BS-Tomtom

Reg.nr: NO59692/17
Født: 12.11.2017
Øyenlyst: 18.02.2020 Intet påvist
Ryggrøntgen: 03.12.2019 Fri (K-0)

Eier:
Eva A-W og Rolf Ellingsen
E-post: soril@online.no

Resultater:

Utstilling: BIR, BIS2 CACIB Drev: Hi: Spor: NBSCH Prøvevinner AK-spor, 94 poeng EK-spor

Stamtavle:

INT N SE DK UCH NV-12 DKV-15 Sørils LB-Bajas INT N SE UCH Knacky-knave’s Lambrusco
Blizz-Miss
INT NORD UCH N SE VCH Badamtam’s Semiamhoo INT UCH FIN EE CH Maxi-tax Excalibur
INT NORD FIN LV LT RU CH Badamtam’s Zizzania

Navn: Kung Karls Absolut

Reg.nr: SE36025/2019
Født: 18.05.2019 
Øyenlyst: 07.07.2021 Fri u.a 
Ryggrøntgen: 14.06.2021 K0, Fri 

Eier: Anneli Holm, 3154 Tolvsrød, Kennel Dachselabben
Telefon: 41587570
E-post: annelimyr@gmail.com

Resultater:

Utstilling: 2 Cert, 2 res Cert  Drev: Hi: Spor:  2 x 1:e premie

Stamtavle:

RU CH Sensatsia Pitera Che Guevara Storfoten’s Vegard Viking
INT UCH RU CH LT CH Sensatsia Pitera Kroshka Hali-Gali
NO V-16 SE U (V) CH NO UCH Kung Karls Rozzie SV V-15-16-18 US CH SE U (V) CH NORD V-14-15 FI &NO UCH Dash’n Doxies Black Hills Gold
SE VV-17S V -16 NORD U (V) CH NO V -16 DK VV-17 C.I.B

 

Storfotens Tarzan

Navn: Storfoten’s Tarzan

Reg.nr: NO35912/13
Født: 02.02.2013
Øyenlyst: U.A: 26/09/16
Ryggrøntgen: K4

Eier:
Kjersti Grimstad, 5224 Nestun
E-post: liljadachs@gmail.com

Resultater:

Utstilling: Excellent Drev: Hi: Spor: 2. pr

Stamtavle:

Est Uch SE U(v)ch Flagstaff Tomjantins Object Lesson
Tomjantins Dangerous Curve
Int NSUCH Storfoten’s Frøken Fix Fax Bothnias DG Rimfaxe Rödlöga
Seidemann’s Åttito

 


 

J O Hubb Abubba

Navn: J O Hubb Abubba

Reg.nr: NO50200/17
Født: 08.07.2017
Øyenlyst: 23.03.2020 U.A.
Ryggrøntgen: Ikke ryggrøntget

Eier:
Anja Lillegård, Toppveien 24, 3514 Hønefoss
E-post: anjalipa79@gmail.com

Resultater:

Utstilling: 2 x cert Drev: Hi: Spor: 1 x 1 og 1 x 2

Stamtavle:

NUCH Lurvelegg’s Ace of Spades Lurvelegg’s Pacman
NUCH Lurvelegg’s Insomnia
NUCH Amarita’s Brown X-tra Wisky Amarita’s Micro Xcact
Amarita’s Wisky Babrown

 

Ingen oppføringer.
Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no