Annonsere din hannhund?

Vi presenterer nye krav for å annonsere sin hannhund til avl, samtidig henviser vi til RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) og NKKs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett, når det gjelder annonsering av hannhund.

For å komme på denne listen gjelder følgende:

  • Hannhund må være registrert i NKK.
  • Eier skal være medlem i NDF og bosatt i Norge.
  • Alle norske utstillings- og/eller jaktchampions kan stå på listen.
  • Hannhund skal være eldre enn 2 år.
  • Godkjent øyelysning.
  • Utstillingspremier: 2 x very good, 1 etter fylte 24 mnd + 2 pr. drev, hi eller spor.

For å bidra til størst mulig genetisk variasjon i rasen oppfordrer vi flest mulig til å sette sin hannhund på listen.

Valpeformidling:

Har du spørsmål, eller trenger hjelp rundt kjøp av valp, kan du kontakte NDF's valpeformidling, ved de tre avlsrådene:

Annonsering av hannhund

Hårlag *

Størrelse *