«Dachshunden» medlemsmagasin

«Dachshunden» er medlemsbladet for Norske Dachshundklubbers Forbund. Det er fire årlige utgivelser, og opplaget er i dag på 2300 eksemplarer.

Alle medlemmer av forbundet mottar «Dachshunden», bladet benyttes aktivt til markedsføring på stands, og det legges etterskuddsvis ut her på forbundets nettside.

Bladet trykkes i A4-format i fullfarger, og inneholder aktuelle fagartikler, arrangementsinformasjon samt resultater.

Redaksjonen

Ansvarlig utgiver: Norske Dachshundklubbers forbund
Ansvarlig redaktør: Tor Rynning-Torp
Redaktør/ Setting/ layout: Anne Igsi, 1820 Spydeberg

Annonsepriser:

  • Bakside: kr 2000,-
  • 1/1 side: kr 1500,-
  • 1/2 side: kr 850,-
  • 1/3 side: kr 650,-
  • 1/4 side: kr 450,-
  • 1/8 side: kr 250,-

(- 15 % for annonsering i 4 utgaver)

Stoff til bladet samt henvendelser vedrørende annonsering: kontakt dachshunden@norskedachshundklubbersforbund.org

2019

Dachshunden_2019-4

2018

Dachshunden 1-2016

2017

Dachshunden 1-2016

2016

Dachshunden 1-2016

2015

2014

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no