“Dachshunden” medlemsmagasin

“Dachshunden” er medlemsbladet for Norske Dachshundklubbers Forbund. Det er fire årlige utgivelser, og opplaget er i dag på 2300 eksemplarer. Alle medlemmer av forbundet mottar “Dachshunden”, bladet benyttes aktivt til markedsføring på stands, og det legges etterskuddsvis ut her på forbundets nettside. Bladet trykkes i A4-format i fullfarger, og inneholder aktuelle fagartikler, arrangementsinformasjon samt resultater.

Redaksjonen

Ansvarlig utgiver: Norske Dachshundklubbers Forbund
Ansvarlig redaktør: NDF-leder Tor Rynning-Torp
Redaktør/ setting/ layout: Anne Igsi, 1820 Spydeberg

Manusfrister

  • marsutgaven: 1. februar
  • juniutgaven: 1. mai
  • septemberutgaven: 1. august
  • desemberutgaven: 25. oktober
Stoff til bladet samt henvendelser vedrørende annonsering: kontakt dachshunden@dachshundklubb.no

Annonsepriser:

  • Bakside: kr 2000,-
  • 1/1 side: kr 1500,-
  • 1/2 side: kr 850,-
  • 1/3 side: kr 650,-
  • 1/4 side: kr 450,-
  • 1/8 side: kr 250,-

–15 % for annonsering i 4 utgaver
Halv pris på oppdretterannonser (julehilsener) i nr 4.

2022

Dachshunden_2019-4

2021

2020

2019

Dachshunden_2019-4

2018

Dachshunden 1-2016

2017

Dachshunden 1-2016

2016

Dachshunden 1-2016

2015

2014

Zeiss.no
Zeiss.no
Centaura
Sisu vest

Kontaktinformasjon

Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no

Valpeformidler

valp@dachshundklubb.no

Medlemsservice

Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no

Dachshunden medlemsblad

dachshunden@dachshundklubb.no