Drevutvalget presiserer

Drevutvalget har fått noen hevendelser fra deltager på prøver i 2022 om at dommere ikke gjennomgår kritikken med hundeførere i «skogen» Det er en viktig del av prøven at hundefører får en gjennomgang av dommeres avgjørelse, og en forklaring på hva og hvorfor dommeren...