Strihår Standard

Valper ventes midt i mai. Valpene selges til jegere som har hunden også som et naturlig familiemedlem.