Etter mer enn to år med hard jobbing fra Norske Dachshundklubbers Forbund, Tysk jaktterrierklubb og Norsk Terrier Klubb er endelig et nytt hireglement godkjent av NKKs Jakthundkomite.

Det nye hireglementet baserer seg på bruk av mekanisk rev i kunsthi, en såkalt permorev.

Etter at ny forskrift om hold av pelsdyr kom på plass i 2020 ble det i praksis umulig å holde rev til hitrening og -prøver. Selv om naturhiprøver fremdeles var tillatt stoppet dette seg fort på at hunden skulle være premiert på kunsthiprøve før den kunne prøves i naturhi.

Det er dyrevelferdsmessig viktig at en hund som skal brukes til hijakt kan trenes og testes på kunsthi i forkant av jakta, og jakthundmiljøene startet derfor raskt med å prøve ut andre alternativer for å trigge hundene i kunsthiet. Bruk av mekanisk rev ble utviklet, til man fikk en rev med så livaktige bevegelser at hundene ble interesserte.

Etter at et førsteutkast til nytt hiprøvereglement ble levert NKK i 2021, krevde NKKs Jakthundkomite omfattende uttestinger av dachshund og terriere på permorevene før de kunne godkjenne regelverket, og sesongen 2022 ble brukt til slik testing – for å dokumentere at hundene lot seg trigge i en slik grad at mekanisk rev kunne brukes til prøver.

Etter at omfattende dokumentasjon ble levert NKK høsten 2022 startet arbeidet med å revidere utkastet til nytt reglement – og i mai 2023 ble regelverket endelig godkjent, og gjeldende fra 15.5.23

Vi gleder oss med hifolket, og ønsker god trening og godt hiarbeid på ‘dokka’.

Du finner hireglementet på NKKs hjemmesider