Referat fra styremøte 3 i 2023 er nettopp lagt ut. Alle referater legges ut straks de er godkjent av styret

Mappen med styremøtereferater 2023 finner du her

Mappen med styremøtereferater tilbake til 2012 finner du her