NDF får jevnlig uttrekk av NKK sin oversikt over dachshunder som har fått sine ryggrøntgenresultater offisielt avlest og registrert i NKKs helseregister i Dogweb.

Du finner listen sortert på tre faner;
– sortert på dato for ryggrøntgen
– sortert alfabetisk på navnet til hunden
– sortert på variant

NDF anbefaler at alle hunder som skal brukes i avls ryggrøntges når de er mellom 2 og 4 år gamle. Generelt er det ønskelig at så mange eiere som mulig ryggrøntger når hundene er i denne alderen, slik at det er mulig å begynne å regne indekser på hundenes ryggresultat.

Eier du en dachshund mellom 2 og 4 år må du først logge deg inn på NKKs ‘Min side’ og bestille en rekvisisjon for ryggrøntgen. Denne rekvisisjonen må du ta med til veterinæren når hunden skal røntges.

NDF betaler tilbake 50% av veterinærkostnaden ved røntgenundersøkelsen, av det som overskyter kr 1000 i egenandel og begrenset oppover til kr 2000 i tilbakebetaling. For tilbakebetaling må du kontakte din lokale dachshundklubb.

Liste over ryggrøntgede dachshunder 2001-jan 2023