Drevutvalget har fått noen hevendelser fra deltager på prøver i 2022 om at dommere ikke gjennomgår kritikken med hundeførere i «skogen»

Det er en viktig del av prøven at hundefører får en gjennomgang av dommeres avgjørelse, og en forklaring på hva og hvorfor dommeren har kommet frem til sin bedømmelse og premiegrad.

Drevutvalget i NDF ønsker å presisere følgende ovenfor alle drevdommere:
Presisering av NKKs regelverk Drevprøve for Dachshund pkt. 1.3.3 Dommeroppgaver avsnitt 6:
Dommer har plikt til å meddele hundefører innstillingen til premiering og skal gjennomgå kritikken med denne.

Det påhviler altså dommer et ansvar å gjennomgå kritikken og egenskapspoengene med hundefører. Dommer bør også presisere at egenskapspoenger kan endres i dommerkollegiet.

Drevutvalget NDF