Protokollen fra årets Dachshundting er signert, og legges ut til informasjon for medlemmene.

I vårt dokumentarkiv finner du også sakspapirene fra årets, og tidligere Dachshundting.