Referatet fra Hovedstyremøtet 20. januar er sendt til styrene i alle lokalklubbene.

Alle møtereferatene legges ut i dokumentarkivet på hjemmesiden.

Les styremøtereferatet