Valper med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, vil automatisk bli registrert med avlssperre i NKK. Denne regel trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022.

NKKs Hovedstyre vedtok i mai 2021, etter innstilling fra NKKs Sunnhetsutvalg, at punkt 2 i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal lyde slik:

Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5%, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle*. Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.

Innavlsgraden for en kombinasjon du har tenkt å foreta, kan du ved hjelp av enkle tastetrykk beregne i DogWeb. Gå inn på tispas navn i DogWeb og velg «fiktiv stamtavle» – og legg inn registreringsnummeret på hannhunden du har tenkt å bruke. Du kan beregne innavlsgraden på inntil åtte generasjoner, forutsatt at stamtavleopplysningene finnes i databasen. Dersom du har tenkt å bruke en utenlandsk hannhund som ikke ligger inne i NKKs database, kan du beregne innavlsgraden selv på en enkel måte.

Les mer om saken på NKKs hjemmeside