Protokollen fra Dachshundtinget (DHT) er lagt ut på hjemmesiden.

Du finner alle DHT-referatene i denne mappen

God lesning!