NDF har mange oppgaver, og flere av disse er delegert ut til fagutvalgene. De eksisterende utvalgene er;

  • Sunnhetsutvalget
  • Sporutvalget
  • Drevutvalget
  • Hiutvalget
  • Utstillingsutvalget
  • Markeds- og Medieutvalget

Nytt av året er også tre nye avlsutvalg, et for hvert hårlag, som skal bidra med valpeformidling og avlsråd.

Utvalgene har fått utarbeidet nye mandater som finnes her

Alle NDFs lokalklubber har fått e-post fra HS med oppfordring om å melde inn aktuelle kandidater til utvalgene i NDF. Der trengs det folk som brenner for avl og helse, drev, spor, hi, og utstilling, og det er også behov for noen som trives med kommunikasjon og kontakt med dachshundfolk gjennom markedsaktiviteter, medlemsblad og sosiale medier.

Vår oppfordring til alle medlemmer er at hvis dere har lyst til å bidra med noe, enten i et av utvalgene i NDF eller lokalt i klubben der dere er medlem, ikke sitt og vent på at klubben skal ta kontakt. Meld dere til tjeneste, dere risikerer å få noen nye venner og følelsen av å bidra til noe positivt.

Hovedstyret ønsker å ha klar utvalgene før sommerferien, og ber derfor om å få tilsendt forslag (fra lokalklubbene) innen 21. juni 2021.