Dachshundtinget 2021 ble avholdt digitalt søndag 25. april, med 23 stemmeberettigede til stede, i tillegg til en fullmaktstemme.

Fullstendig protokoll legges ut straks denne er signert, men enn så lenge kan vi fortelle at det nye hovedstyret ble valgt inn og består av;

Leder                  Tor Rynning-Torp (ikke på valg)
Nestleder           Jan-Inge Skjerven (ny)
Styremedlem    Anne Bergsengene (ikke på valg)
Styremedlem    Anne-Mette Kirkemo (ny’ish)
Styremedlem    Ketil Eide (ny)
1. Vara                Kathrine Harjo (ny)
2. Vara                Janne Olaisen (ny)

Vi takker avtroppende styremedlem Eddie Moljord for innsatsen, og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet.


Blide deltakere på dachshundtinget i 2021