Som tidligere bekjentgjort i Dachshunden avholdes klubbledermøtet 24. april og Dachshundtinget 25. april 2021. Begge møtene gjennomføres digitalt.

Observatører
På Dachshundtinget 2015 ble det vedtatt å åpne for mulighet til at de klubbene som har bare èn representant kan ha med observatør på Dachshundtinget. Observatører møter uten talerett og stemmerett.

Til klubbledermøtet kan klubbene møte med to representanter hver.

DHT_2021_innkalling

Klubbledermøte_2021