Det ble mandag 8. juni 2020 avholdt ekstraordinært DHT 2020. 23 stemmeberettigede delegater var tilstede, enten i egen person eller via fullmakt. 

Følgende personer utgjør nå styret i NDF:

  • Tor Rynning-Torp (Vest-Busk), nyvalgt leder for to år
  • Line Haakonsen (Aust-Agder), nestleder
  • Anne Bergsengene (Oppland), nyvalgt styremedlem for to år
  • Janne Gregersen (Glåmdal og Romerike), styremedlem
  • Eddie Moljord (VestBusk), nyvalgt varamedlem til styret for ett år
  • Anne-Mette Kirkemo (Follo-Østfold), nyvalgt varamedlem til styret for ett år

Eddie Moljord rykket direkte opp som ordinært styremedlem pga. endringer i sittende styre rett før DHT. Det nyvalgte styret konstituerer seg selv på styremøte mandag 15. juni 2020.

DHT 2020 ble avholdt digitalt via møteverktøyet Zoom, og avstemninger ble foretatt via verktøyet Questback. Det var i forkant av møtet avholdt prøvemøter med delegatene. Fullstendig protokoll foreligger så snart referentene har fått samkjørt sine notater og denne er signert.