NKK kan melde at det fra 1. juni 2020 er inngått ny avtale for avlesing av forkalkede intervertebralskiver hos dachshunder. 

Avtale med avleser for røntgenfotografering er inngått med veterinær Marte Ottesen, som også i dag er av av NKKs HD-avlesere. Det blir ikke gjort noen endringer i forhold til tidligere praksis.

Vi viser for øvrig til de bestemmelser og retningslinjer som NDF forholder seg til, disse finner du nederst på Sunnhetsutvalgets side, under “Helse og sunnhet”.