Mandag 8.6.20 klokken 17.00
Elektronisk gjennomføring via Zoom
Sakspapirer til ekstraordinært DHT 2020
Sakspapirer og valgkomiteens innstilling er sendt til lokalklubbene.

Mvh,
Hovedstyret i NDF