Som de fleste sikkert har sett, så har NKKs Jakthundkomité (NJK) behandlet en sak vedrørende påmeldingsfristen til NM Drev, etter innsendt klage.
NJK fattet et vedtak der de sier at påmeldingsfristen i terminlista er den som gjelder for påmelding til NM Drev. NDF anket vedtaket, hvor vi forklarte rundt praksis på fristene våre, men de opprettholdt sitt opprinnelige vedtak.

Det gjør at det i år er åpent for alle å melde på til NM frem til fristen 1/10, slik den står i terminlista. Deretter må arrangør rangere de påmeldte, og refundere innbetalt påmeldingsavgift til de som ikke er kvalifisert.

De som ble tatt ut etter fristen 1/5 må også melde på til arrangør innen fristen som står i terminlista, den 1/10, både de som ble tatt ut og reserver.

Dette vedtaket vil medføre at fremtidige arrangører må sette påmeldingsfrist til 1/5, slik at fristen samsvarer med reglene for uttak.
Deretter vil de kvalifiserte rangeres. Dette vil medføre noe merarbeid for arrangør, men slik ble det.

Fremtidige arrangører anmodes også om å arrangere NM den andre fredag i november, slik at det er forutsigbart for de andre faste drevprøvearrangørene.

Med vennlig hilsen
Line Haakonsen