Sunnhetsutvalget har oppdatert listen over røntgede hunder.

Du finner listen her, den vil også alltid ligge i nederste seksjon på utvalgets side. Merk at det er flere ark i excelfilen, ett for hver størrelse/hårlag.

Liste over røntgede hunder

Gjeldende og tidligere lister finner du ved å gå direkte til filarkivet.