Oppdatert august 2019: Pga forsinkelser med NKK sitt nye IT-system vil de gamle drevprøvereglene fremdeles gjelde hele inneværende drevsesong. Les mer her.

Revidert reglement “Drevprøveregler for dachshunder” gjeldende fra 01.07.2019 er nå publisert på NKKs nettsider samt som kopi i vårt eget arkiv. NDF ber om at alle klubber gjør dette kjent blant deres dommere.