Avlsforbud vedtatt av DHT 2019, gjort gjeldende fra 28. april 2019.

FORBUD MOT Å KRYSSE KANIN/DVERG DACHSHUND MED STANDARD DACHSHUND

VEDTATT PÅ DHT 28.04.2019
Forbud med mulighet for dispensasjon pga. helsemessige årsaker av betydning for den aktuelle varianten. Sunnhetsutvalget behandler søknad om dispensasjon samarbeider ved behov med NKKs veterinær og kommer med en innstilling til HS. HS gjør endelig vedtak.

FORBUD MOT Å PARE RØD MED MERLE

VEDTATT PÅ DHT 28.04.2019
Forbud med mulighet for dispensasjon pga. helsemessige årsaker av betydning for den aktuelle varianten. Sunnhetsutvalget behandler søknad om dispensasjon samarbeider ved behov med NKKs veterinær og kommer med en innstilling til HS. HS gjør endelig vedtak.

FORBUD MOT Å KRYSSE HÅRLAG

VEDTATT PÅ DHT 28.04.2019
Forbud med mulighet for dispensasjon pga. helsemessige årsaker av betydning for den aktuelle varianten. Sunnhetsutvalget behandler søknad om dispensasjon samarbeider ved behov med NKKs veterinær og kommer med en innstilling til HS. HS gjør endelig vedtak.