Følgende er mottakere av NDF Blånåla for 2018 og hittil i 2019:

Aust-Agder
Kjell Solli, Aslaug Knutsen, Bjørn Johannessen, Bente Johannessen
(avbildet ovenfor)

Oslo og Omegn
Lene Husby, Johan Gjølberg

Hedmark
Kjell Haugland, Kari Haugland, Arild Søbye, Siw Kristin Moen, Kirsten Næss

Nordland
Per-Terje Marthinsen, Kate Solvær

Trøndelag
Sturla Ølstøren
Ole Jonny Estenstad


Om hederstegnet:

Det er lokalklubbene som bestemmer hvem som skal tildeles «blånåla». Vanlig er at nålen deles ut på lokalklubbens årsmøte, for å gjøre litt stas på vedkommende. Nålen kan bare tildeles en gang til samme person.

Retningslinjer for tildeling:

  • Vedkommende må ha vært aktivt medlem i klubben i minst 10 år.
  • Vedkommende må ha gjort en ekstra innsats for klubben, innehatt styreverv eller annet verv over tid.
  • Tatt på seg arbeidsoppgaver av betydning for klubben.

Hva som ligger i begrepet «ekstra innsats» kan være vanskelig å definere. Men man skal huske på at det skal være noe ekstra å motta utmerkelsen, den skal henge litt høyt. Det skal ikke være slik at noen mottar den bare for å ha vært medlem i 10 år. Det skal være gjort en innsats som er noe utover det som er vanlig at man kan forvente av medlemmene.

Hovedstyret kan ellers fremme for RS forslag på person som har gjort seg særlig fortjent til å tildeles forbundets Hederstegn etter fastsatte retningslinjer med henhold til antall år med aktivt arbeid for dachshundrasene og de lokale klubber. Les om alle hederstegn på denne siden.