Drevsesongen 2018: alle resultater fra de bevegelige drevprøvene i 2018 er nå lagt inn. I løpet av året var det totalt 91 starter.

Langhår Normal

1 tispe har 1 prøvestart.

Premieringer:
0. premie: 1 (100 %)
Premieringsprosent: 0 %

Korthår Normal

Totalt 30 prøvestarter, fordelt på 22 individer. 8 hanner har 9 prøvestarter, 14 tisper har 21 prøvestarter.

Premieringer:
Drevcert: 2 (7 %)
1. premie: 23 (77 %)
2. premie: 1 (3 %)
3. premie: 2 (7 %)
0. premie: 1 (3 %)
GF premie: 1 (3 %)
Premieringsprosent: 90 %

Strihår normal

Totalt 60 prøvestarter, fordelt på 48 individer. 24 hanner har 30 prøvestarter, det samme har tispene.

Premieringer:
Drevcert: 4 (7 %)
1. premie: 41 (68 %)
2. premie: 6 (10 %)
3. premie: 3 (5 %)
0. premie: 5 (8 %)
KIP: 1 (2 %)
Premieringsprosent: 90 %