NDF gjennomfører nå helseundersøkelse for alle dachshunder. Jo flere som svarer, jo mer vil resultatene være til hjelp i videre arbeid for rasens beste.

TIL UNDERSØKELSEN

Har du flere hunder så svar gjerne for alle, også hunder som har gått bort kan det svares for. Du trenger registreringsnummeret for den hunden du svarer for, dette blir kun brukt konfidensielt for å unngå at samme hund registreres flere ganger. Håper mange vil ta seg tid til å svare!

Helseundersøkelsen er i samarbeid med veterinær Frode Lingaas, NVH.