De nordiske dachshundforbundene møttes til Nordisk samarbeidsmøte i Moss, 27. juli 2018.

Fra Danmark: MajBritt Østen
Fra Finland: Inari Kuisma og Ulla Kamila
Fra Sverige: Carina Olsson og Liselott Ringmann
Fra Norge: Eddie Moljord og Raymond Bråten

Referat fra møtet finner du her.