HS har revidert utvalg og mandater i NDF.

Man ser at det kan være tjenlig å dele Jaktutvalget slik at vi har et Hiutvalg og et Drevutvalg. Dette for at utvalgene lettere kan fokusere på rekruttering og informasjon ut til medlemmene. Vi har også forenklet Eksteriør- og utstillingsutvalgets navn til Utstillingsutvalget. Mandatene er gjort mer like og inneholder oppgaver som har lagt under utvalgene før, men som ikke var skrevet ned. Nye mandater er vedlagt e-post til medlemmene.

Det er også behov for medlemmer i Markeds- og mediautvalg. Å engasjere seg i dette utvalget passer for dem som er interessert i å skrive artikler om emner som kan interessere medlemsmassen, lage reportasjer eller å oppfordre andre til å gjøre dette. I tillegg har det vist seg at der kan være gode muligheter for annonseinntekter dersom utvalget jobber aktivt med dette.

HS ønsker innspill fra LK på egnede medlemmer til de ulike utvalgene. Vi ber om at forslag sendes til HS innen 20.07. på e-post HS@dachshundklubb.no. Egnede kandidater bes presentert i en CV med aktuell erfaring for det aktuelle utvalg, her vil det også være aktuelt å nevne hvilke saker/interesser vedkommende er spesielt interessert i å jobbe med i utvalget.

MVH Styret i NDF