Her finner du referat fra Dachshundtinget 2018 samt, i artikkelform, klubbledermøtet dagen før.

DHT protokoll 2018, endelig (PDF)

Klubbledermøte Quality Airport Hotel Gardermoen 21.04.18

Leder ønsker velkommen til møtet, og det gjøres en kort presentasjon av deltagerne: Hilde Grethe Karlsen, Nils Bjørkavåg, Tor Stendal, Bjørn G. Pettersen, Lene Husby, Anne Lise Clausen, Johan Gjølberg, Marianne S. Nilsen, Rolf Erik Nilsen, Einar Linnestad, Anne Marit Olsen, Bård Oterholt, Terje Henriksen, Lars Hjelmtvedt, Bjørn Egil Hultin, Roger Åsheim, Raymond Bråten, Kjersti Grimstad, Lone H. Hansen, Kristin Pedersen og Helge Wahlstrøm.

Tor Stendalen og Nils Bjørkavåg presenterer forslag til ny sporprøve for dachshunder, kortjagende anleggsprøve. De refererer til dachsens opprinnelse, og viser bilder av hvordan dachshunden har sett ut. De svarer gjerne på spørsmål rundt forslaget.

Dirk Scheid er invitert for å presentere Tyske jaktprøveformer. Dirk er 47 år, bosatt i Asker, opprinnelig fra Gronau/Munsterland, Tyskland.

Deutscher Teckelklub eier av rasestandarden FCI Nr.148. Grunnlagt i 1888, og er den nest eldste raseklubben i Tyskland, med ca. 20 000 medlemmer. Stambok er ført i mer enn 125 år. Stambok-online oppdateres daglig.

Prøvereglementet består av 72 sider så det blir mye å få med her.

Anleggsprøver skuddfashet

 • Er grunnlag for alle andre prøver, og ett av vilkårene for godkjent avlshund.
 • Hunden prøves enkeltvis og løs på en slette med to haglskudd mens den har fjernet seg min. 30 meter fra fører, 2 dommere observerer om hunden viser angstreaksjoner (flukt, gjemsel).
 • Ved «ikke bestått» er det kun 1 forsøk igjen.

Vanntest

 • Prøven har to momenter: Vanndugelighet og bringeevne. En felt and kastes samtidig med to hagleskudd i dypt vann.
 • Hunden må svømme til anden og «apportere» den ut av vannet, men trenger ikke levere til hundeførerens hånd.

Halsing på spor (LOS)

 • Er obligatorisk krav for en del andre prøver.
 • 3 dommere.
 • Det er 4 momenter: Nese, mål sporvilje og sporsikkerhet, hvorav de to førstnevnte vektes høyest.
 • Gjennomføring: Dommere, hundefører og hjelpere går i en drevlinje inntil en hare støkkes.
 • Hunden skal ikke ha sett haren og blir satt av dommeren i nærheten av sporet for å finne det og starte med losføringen.

Anleggsprøve hi

 • Kun bestått/ikke bestått.
 • Maks prøvetid 20 minutter.
 • 1. del: Test om hunden halser for tomt hi.
  Før testen sendes reven gjennom hiet og fjernes etter en runde. Hunden slippes derpå og skal søke gjennom hiet. Halser hunden vedvarende i tomt hi går den ikke videre til del 2 og få «ikke bestått».
 • 2. del: Vurdering med rev.
  • Klare alle hindringer og finne frem til reven.
  • Søke og finne frem reven som ble sendt videre til andre.
  • Forliggerarbeidet vurderes foran stengeluke ved endgryte. Også mulig for sprengere å prøve nye ganger til endgryte.
Eksempel på kunsthi og på gryte med dreibar plate.

Eksempel på kunsthi og på gryte med dreibar plate.

Se flere bilder og eksempler på sporarbeid her.

Støverprøve

Kun lukkede skogsparseller med min. 1 ha størrelse er tillatt og forekomst av hjortevilt, hare og rovvilt kan forventes. Prøven er inndelt i flere fag – hvert fag må være bestått:

 • Leinenführigkeit/ Lineføring:
  Hunden følger føreren tett på i bånd eller fritt gjennom skogen. Hindringer forseres eller omgåes på en skikkelig måte.
 • Ablegen und Schussruhe / Dekk og ro i skudd:
  Hunden går i dekk – enten i bånd eller fritt. Føreren fjerner seg fra hunden og skal ikke være synlig for den lenger. Etter ti minutter avfyres to hagleskuddd. Hunden skal ikke forlate plassen sin (mer enn 1 m er stryk) eller gi lyd. Dommerne observerer hundens atferd i minimum 5 minutter.
 • Benehmen am Stand beim Trieben / Atferd ved drevjakt:
  Hjelpere simulerer en drevjakt med ulyder, klapping og skudd. Hundene må holde seg i ro ved føreren.
 • Stöberarbeit / Støverarbeid:
  • Dommeren og deltakere forbereder seg rundt skogsparsellen
  • Hunden slippes utenom selve parsellen. Føreren skal ikke være i parsellen.
  • Hunden skal søke selvstendig, utholdende og vidstrakt inntil den støkker hårvilt.
  • Hunden skal forfølge viltet med Sporlyd og drive det ut av parsellen.
  • Hver hund skal prøves i minst to parseller.
  • Finner første hund ikke vilt i parsellen sendes annen hund til kontroll. Finner hund nr. 2 vilt, så er ikke prøven bestått for første hund.
  • Hunden må være tilbake innen 1 time etter utttak – ellers stryk!!!

Støverarbeid under jakt

 • Ingen prøve, men bedømmelsen skjer under en reell drevjakt.
 • Ellers legger man momenter fra støverprøve til grunn.
 • Prestasjonsbevis “StiJ” utdeles.
 • 2 dommer + 1 jakterfaren vitne inkl. rapport kreves for tildeling.
 • Bestått støverprøve er obligatorisk før denne prøven.

Egnethet for støverjakt på villsvin

 • Prøven gjennomføres i en innhegning med minst 1 ha areal.
 • Minst 2 stk kvikke og aggressive villsvin må befinne seg i innhegningen.
 • Det må være nok av kratt/buskas i innhegningen, for at hunden må søke og støkke villsvin.
 • Støkket vilt holdes i stålos eller presses ut av skjulet.
 • Hunden må jobbe minst 5 min med viltet.

Blodspor

Viltsporprøve

 • For regulær gjennomføring og vedlikehold av tradisjoner skal jakthorn brukes.
 • 3 dommere er påkrevd og bestått skuddfasthet.
 • Skogsterreng med minst 20 ha/ spor er obligatorisk.
 • Lengde skal være 1000 til 1200 m
 • 3 vinkler og sårleie (blod og snitthår) – bekker, tett buskas og veier skal implementeres.
 • Viltblod skal brukes og det skal annonseres i forveien hvilken viltart som brukes.
 • 250 ml blod, sporet skal ligge over natten.
 • Blodpåføring ved hjelp av drypp eller svamp – må annonseres i forveien.
 • Sporslutt er et felt dyr av samme art som blodet er fra – unntaksvis ferskt skinn.
 • Hundefører velger før prøven hvilken metode han vil bruke:
  • Reine Riemenarbeit / Kun sporing i bånd
  • Totverbeller / Bjeffing ved funn av dødt dyr
   Hunden går 750 m i bånd, så slippes den for å fortsette sporing. Ved funn bjeffer den, slik at føreren kan gå i mot.
  • Totverweisen / Henter føreren ved funn av dødt dyr
   Hunden går 750 m i bånd, så slippes den for å fortsette sporing. Ved funn må hunden raskt komme tilbake til føreren og lede ham mot dyret. Føreren må oppgi til dommeren hvordan hunden viser at dyret er funnet.
 • Ved sporslutt skjuler en dommer seg for å vurdere hundens arbeid.
 • Arbeidet skal være avsluttet innen 1,5 time.

Variant: Schweissprüf. auf k. Wundfährte mit Fährtensuch / Med kløvsko

 • Spor tråkkes med kløvsko – i tillegg maks 100 ml blod på 1000-1200 m.

Variant: Erschwerte Schweissprüf. auf k. Wundfährte / Økt vanskelighetsgrad

 • Gjennomføres kun på fylkesnivå.
 • Minste liggetid er 40 timer (to netter).

WUT

Blodsporprøve uten dommer

 • Gjennomføres kun på fylkesnivå – kun én prøve per år / fylke.
 • Kan utrettes som 20-timers eller 40-timers prøve (liggetid).
 • Kun i terreng med god tetthet av hjortevilt og/eller villsvin.
 • Hovedvekt på skogsareal, men åker, eng og hogstflater (ungskog) skal implementeres.
 • Avstand mellom sporene skal være minst 800 m.
 • Minst 1000 m med 3 vinkler og 3 sårleier, 250 ml blod av hjortevilt.
 • 5 “Verweiserpunkte” (treskive Ø 5 cm, bein) med spornummer legges ut.
 • Sporlegging enten ved drypping, svaqmp eller tråkk med kløvsko.
 • Sporslutt er et hjortevilt.
 • 1 dommer ligger i skjul for å observere ekvipasjen ved sporslutt.
 • Bestått ved makstid 1,5 time og minst 2 “Verweiserpunkte”.
 • Ekvipasjen med flest “Verweiserpunkte” og korteste arbeidstid er prøvevinner.

Det reelle ettersøk – ikke prøve, men vurdert

Schweissarbeit auf natürlicher Wundfährte/ Ettersøk

 • Tildeles direkte gjennom 2 dommere eller 2 vitner og ettersøksrapport.
 • Gjelder kun ved påkjørsel av hjortevilt.
 • Minimum 400 m sporarbeid i bånd som leder frem til dyret.

Verbandsschweissprüfung / Viltsporprøve etter JGHV

 • Gjelder alle jakthunderaser i JaktBruksHundForbund.
 • Kan utrettes med blodspor eller kløvsko.
 • Hunden må finne sporstart i en rute på ca. 30 m x 30 m.
 • 6 “Verweiserpunkte” i sporet.

Allsidighetsprøver

Vielseitigkeitsprüfung/ Allsidighetsprøve

 • Flere tidligere nevnte prøver slås sammen:
  • Blodsporprøve
  • Lydighetsfag
  • Støverarbeid
  • Sporlyd
 • Ved mer enn 6 hunder per dommergruppa brukes 2 dager til prøven.
 • Hvert enkelt fag må være bestått for å tildeles prestasjonsbeviset “VP”.

Variant: Allsidighetsprøve

Samme som over men uten Sporlyd.

Internationale VP/ Internasjonal Allsidighetsprøve

 • Følger FCI-prøvereglement.
 • Hver nasjonale dachshundforbund kan gjennomføre.
 • Minst “very good” på en nasjonal CAC-utstilling.
 • CACIT utdeles til alle hunder med 1. premie og minst 267 poeng.

Hiarbeid

Ingen prøver, men hunden testes under reelle jaktforhold!

Hijakt i jaktterreng

 • Prestasjonsbeviset kan tildeles for rev, grevling, mårhund og vaskebjørn.
 • Hunden må ha jobbet i minst 5 minutter før rovviltet sprenges.
 • Tildeles direkte gjennom 2 dommere eller 1 dommer og 1 vitne pluss rapport eller 10 bekreftede og vellykkede jakter.

Arbeiten für Zwerg- und Kaninchenteckel

Slepespor med kanin og trekkut

 • Ferskfelt og frossen kanin er tillatt.
 • Kaninhiet skal ha flere inn-/utganger.
 • Ikke tillatt på snøføre.
 • To dommere følger hundeføreren. Den tredje legger slep (kanin dyttes så langt som mulig inn i hiet) og observerer hunden under sitt arbeid ved hiet.
 • Slepespor er minst 250 m langt, hvorav de første 200 m arbeides i bånd, deretter slippes hunden.
 • Hunden skal gå inn i hiet og hente ut kaninen innen 5 minutter.
 • Maks poeng når kanin apporteres til føreren.

Kaninchensprengen / Kaninsprenger

 • Hunden slippes ved hiet og den skal sprenge kaninen eller hente den ut.

Det ble etter lunch «lettet på stemningen» med Kahoot som så ut til å falle i smak, deltagerne svarte godt og fort! Denne ble etterfulgt av gruppeoppgaver som satte i gang noen tanker rundt om.

1. Hvordan kan NDF som organisasjon jobbe og styrke seg iht. til jakt og spor samt avl- og oppdrettsentusiastene?

Hva gjør vi i dag og hva skal vi gjøre utover? Hva er vi gode på i dag? Dersom medlemmer eller lokalklubber ønsker mer fokus på en bestemt sak/aktivitet, hvordan kan/bør de gå frem for å oppnå dette?

 • Dialogmøter
 • STP
 • Dialog
 • Aktivitet/tilskudd
 • Oppdretterseminar
 • Tilskudd rygg
 • RAS
 • Støtteordninger

2. Hva mener dere er dachshundrasens største utfordringer i dag?

Hva kan NDF/HS gjøre for å gjøre noe med dette? Hva kan lokalklubbene, oppdrettere og enkeltmedlemmer gjøre? Rekruttere medlemmer, hvordan?

 • Samlinger
 • Utstillinger
 • Miljøtreninger
 • Markedsføring, stand, ha med hund
 • Positivt miljø
 • “Dachshunden”
 • Hjemmesiden
 • Invitere lokalavisen ved arrangement
 • Ta godt vare på de nye

3. Hvordan møter NDF og lokalklubbene den “vanlige hundeeier”?

Hvilke aktiviteter tilbyr vi som er interessante for denne gruppen medlemmer? Kan/bør vi gjøre mer? Hvilken gruppering av hundeeiere har mest utbytte av å være medlem i NDF? Hvorfor? Er det noe vi kan/bør endre her?

 • Bekjentskap
 • Synlighet
 • Positivitet
 • Aktivitet
 • Tilrettelegge for dem som er interessert
 • SMS
 • Oppdrettere

4. Hvilke utvalg har vi i NDF og hva jobber de med?

Jobber lokalklubbene med noe av det samme? Hvordan? Er der oppgaver dere synes utvalgene bør jobbe med i tillegg til det de jobber med i dag? Hvilke? Hvorfor?

 • Hundens dag
 • Medlemsmøter/verving
 • Ringtrening
 • Sportrening
 • Drevdommersamling
 • DogWeb er for dårlig med tanke på drev
 • Avlsråd

5. Ut fra grupperingen av hundeeiere i presentasjonen, hvilke av disse gruppene treffer dere på lokalklubbens arrangementer?

 • Alle 4 gruppene
 • Temakvelder
 • Støtter med gavekort/prisreduksjon
 • Frivillighetsprinsipp
 • Kjøpehund.no
 • Ta med en venn
 • Tilby aktiviteter billigere eller gratis
 • Synlig. Bedre stand. Tv film som ruller. Oppdretterlister på stand.
 • Lokale fordeler
 • Påvirke oppdretter til å verve valpekjøpere
 • Brosjyre