Norske Dachshundklubbers Forbund

HOVEDSTYRE NDF

Norske Dachshundklubbers Forbund
Lundmoen 42
2870 Dokka
Tlf: 976 18 935

www.norskedachshundklubbersforbund.org
hs@dachshundklubb.no

Konto nr: 42022746388
IBAN: NO80 4202 2746 388
BIC/SWIFT-adresse: SPTRNO22

 

Leder:
Roger Åsheim
Lundmoen 42
2870 Dokka
Tlf.: 976 18 935
MAIL
   
Nestleder:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
MAIL
   
Styremedlem:
Kjersti Grimstad
Hardangervegen 24
5224 Nesttun
Tlf.: 928 32 148
MAIL
   
Styremedlem:
Kristin Pedersen
Dølvikveien 22
8320 Skrova
Tlf.: 412 07 032
MAIL
   
 
Styremedlem:
Lone Helle Hansen
Gabbroveien 18
3076 Sande i Vestfold
Tlf..: 97 59 04 86
MAIL
 
Varamedlem:
 
 

 

KOMITÈER OG UTVALG

Jaktutvalget:
Leder:

 
Utstilling og eksteriørdommerutvalget:
Leder: Lone H. Hansen
MAIL
 
Spor og ettersøksutvalget:
Leder: Roger Åsheim
MAIL
 
Markeds og medieutvalget:
Leder: Raymond Bråten
MAIL
 
Fagkomitè for drev underlagt NKK:
Gunleik Vibeto, Vidar Husås, Jørgen Idalen
 
 
Fagkomitè for hi underlagt NKK:
NDF's representant: Jan Inge Skjerven, Steinar Waage
 
 
Sunnhetsutvalget:
 Se egen SIDE >>
 
Kasserer:
Helge Wahlstrøm
Skauvveiåsen 4
4839 Arendal
Tlf: 91345493
MAIL
 
Medlemsservice:
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf.: 928 08 741
MAIL
 
Valpeformidler:
Kristin Pedersen
Dølvikveien 22
8320 Skrova
Tlf.: 412 07 032
MAIL
 
Nettansvarlig:

MAIL
 
 
Tidsskrift for Norske Dachshundklubbers Forbund / "Dachshunden":
Ansvarlig utgiver: Roger Åsheim
Setting/lay-out: Anne Igsi, 1820 Spydeberg
Stoff til bladet sendes:
dachshunden@norskedachshundklubbersforbund.org