Norske Dachshundklubbers Forbund

HELSE OG SUNNHET

Dachshunden med sine 9 rasevarianter anses for å være sunne og langlivete. De fleste oppnår en levealder mellom 12 og 16 år. De er generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med. Hudbetennelse, ørebetennelse, hudsvulst og livmorbetennelse er sykdommer som dachshunder plages av i langt mindre grad enn andre hunder (kilde: Agria dogbreed profiles. Ingen av dachshumndrasene er tatt med i screeningprogrammene for HD/AD, ganske enkelt fordi dachshunder knapt nok plages av disse sykdommene. Dachshundoppdrettere er flinke til å øyenlyse hunder før de bruker de i avl, og det er sjelden det påvises alvorlige øyensykdommer hos våre raser. Forsikringsselskapet Agria har rangert hunderaser etter hvor ofte de blir veterinærbehandlet. Avv de 80 vanligste rasene var det bare 18 andre som var sjeldnere hos dyrlege enn dachshunder.

Det er derfor viktig at man ved selektiv avl kun benytter individer som selv er friske, og at man samtidig søker å redusere dachshundens store helseproblem, risiko for prolaps i ryggen. Les mer i RAS - Rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder.

RYGGRØNTGEN

OBS! NDF dekker 25% av kostnaden ved ryggrøntgen, så sant hunden er i rett alder (2-4 år) Refusjon gis via din lokalklubb.

Link til lister over Nordiske ryggrøntgede dachshunder

Link til Invertebral Disc Disease program, UK

Prosedyrebeskrivelse, ryggrøntgen

Rutiner for ryggrøntgen

Dachshundrygg skjematisk

Skjema for blodprøve ved ryggrøntgen

Forståelse for genetikken bak skiveforandring - ang. ny forskning

RØNTGEDE HUNDER (oppdatert jan.17)

Liste alfabetisk, rasene blandet

Liste alfabetisk, raseinndelt

Statistikk, forkalkninger rygg

Ryggrøntgede hunder i Norden

ØYELYSNING

Artikkel om CDR-PRA

DNA test for dagblindhet

Info.om CORD1-test

Autoriserte øyelysere

MATADORER

Matadorer 2016

 

AVL

NDF har samlet sin strategi for rasene i RAS - rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder , i NDF's avlsstrategi og NDF's avlskriterier og anbefalinger.

All avl av registrerte rasehunder er også underlagt NKK's etiske retningslinjer for avl.

Som tispeeier er du med på å prege framtidens Dachshunder, om du setter din tispe i avl. Er du usikker på om din tispe egner seg som avlstispe eller hvilken hannhund du bør velge, kan du som NDF-medlem få hjelp av sunnhetsutvalget. Noen hannhundeiere har valgt å annonsere sin hannhund på denne nettsiden. Dette er bare noen av mulige hanner som kan egne seg i avl. Sunnhetsutvalget har god oversikt over brukbare hannhunder i Norge (og til dels i Norden). Sunnhetsutvalget kan hjelpe deg med å foreslå partnere som passer til dine ønsker/din tispe.

Men før du setter din tispe i avl, bør du forsikre deg om at hun er skikket til å ha valpekull. Hun bør ha godt gemytt og være i god fysisk form, ha tilfredstillende øyelysningsattest og ellers være frisk og uten tegn til arvelige sykdommer. Hun må ha oppnådd minimum 2x very good på utstilling. Hun må verken være for ung (tidligst 2. løpetid) eller for gammel (helst før fylte 5 år) første gang det settes kull på henne. Det er også ønskelig med kjent ryggstatus.

Kontakt sunnhetsutvalget i god tid før din tispe løper og sørg for å sende med kopi av stamtavle og utstillingskritikker. Bruk skjemaet: ”Forespørsel om avlsråd” Er det noe du lurer på, tar du gjerne kontakt.

AVLSANNONSER HANNHUNDER:

Korthår alle størrelser

Langhår alle størrelser

Strihår alle størrelser

 

Annonsere din hannhund?