Norske Dachshundklubbers Forbund

REGLER OG ANNET, NDF

Forbundslover_2017

Lovmal for lokalklubber 2012

 

Strategiplan vedtatt 2016

RAS for Dachshundrasene

Nordisk sammenligningstabell

Regler for avls- og oppdretterpriser

Regler for klubbchampionat

NM drev og Nordisk M, uttaksregler fom.01.01.18

 

Regler for æresmedlemskap

Regler for oppdretternålen

Hva betyr merkene

Klubblogoer (zip)

 

FRA NKK

Championatregler fom 01.01.2017

Etiske retningslinjer_avl og oppdrett_juni_2016

Etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i konurranse

Jaktprøveregler hiprøver

Jaktprøveregler drevprøver for dachshund

Regler for blod og fersksporprøver 112016-31122

Utstillingsregler fom 01.01.2017

Lovmal klubb

Lovmal forbund