Sunnhetsutvalget har oppdatert listen over røntgede hunder.

Du finner listen i nederste seksjon på utvalgets side, eller ved å gå direkte til filarkivet. Merk at det er flere ark i excelfilen, ett for hver størrelse/hårlag.

Del artikkelen: